Navodila za registracijo udeležencev

Pisarna za registracijo udeležencev bo nameščena pred konferenčno dvorano in bo vidno označena. Registracija bo možna v času od 8.45 - 9.25 ter v času odmorov in deloma kosila. Za tiste, ki boste uporabili konferenčni avtobus, bo registracija potekala na avtobusu. Organizatorji bomo imeli pripravljen seznam plačnikov, ki pa ne bo vseboval poznih plačil. Plačilo kotizacije je možno tudi ob registraciji.
Ob registraciji bo vsak udeleženec prejel priponko in dva bona za kosilo in večerjo.

Navodila za predavatelje

Predavanja bodo potekala v konferenčni dvorani James Cook v prvem nadstropju Hotela Slovenija. Dvorana bo vidno označena. Predavateljem so na voljo računalnik s projektorjem in brezžični mikrofon. Organizatorji naprošamo predavatelje, da se držijo predvidene dolžine predavanj. Prav tako naprošamo predavatelje, da predvidijo 2 do 5-minutno diskusijo z vprašanji poslušalcev.

Navodila za predstavitev plakatov

Predstavitev plakatov bo pred konferenčno dvorano, Hotel Slovenija. Plakati naj bodo prilepljeni na panoje na označenih mestih. Za pritrditev uporabite lepilni trak ali žebljičke. Številko Vašega plakata dobite tukaj. Poslali Vam jo bomo tudi po elektronski pošti, zabeležena pa bo tudi v programu srečanja, ki ga boste prejeli ob registraciji na dan srečanja. Velikost plakata je standardna A0, to je 0.9 m širine in 1.2 m višine. V primeru izjem se posvetujte z organizatorji. Prosimo, da plakate pripravite v slovenskem jeziku. Prostor za namestitev plakatov bo pripravljen že navsezgodaj na dan srečanja, zato vas prosimo, da plakate namestite že takoj ob prihodu ali med kosilom. Za ogled plakatov je predviden čas med 17.00 in 19.30.