Razpored

9.25-9.30          Pozdravni nagovor

9.30-9.55          T. Mertelj, “Koherentna dinamika makroskopskega elektronskega parametra reda pri spontanem zlomu simetrije“
9.55-10.20         B. P. Kerševan, “Prvi rezultati in prihodnje meritve eksperimenta ATLAS“
10.20-10.45       J. Kamenik, “Zlomitev elektrošibke simetrije brez Higgsovega bozona na LHC“
10.45-11.00       M. Petrič, “Redki razpadi mezonov D“ 

11.00-11.30       Premor, kava, čaj, pecivo, sadje

11.30-11.55       M. Ravnik, “3D samo-sestavljanje tekočekristalnih koloidov “
11.55-12.20       R. Žitko, “Površine trodimenzionalnih topoloških izolatorjev in vpliv nečistoč“ 
12.20-12.35       M. Praprotnik,  “Hibridne metode za večskalno simulacijo tekočin“
12.35-12.50       A. Vilfan, “Umetne migetalke na magnetni pogon“

12.50-14.30       Kosilo

14.30-14.55       M. Perc, “ Rast in struktura mreže slovenskih raziskovalcev: preferenčno navezovanje, mali svetovi
in kritična masa“
14.55-15.10       T. Požar, “Homodinski kvadraturni laserski interferometer z velikim dinamskim obsegom.“
15.10-15.25       M. Kavčič, “Resonančno neelastično sipanje rentgenskih žarkov na atomih in molekulah“
15.25-15.40       S. Markelj, “Tvorba vibracijsko vzbujenih molekul vodika na površinah“

15.40-16.00       Premor, kava, čaj

16.00-16.25       D. Arčon, “Elektronske korelacije, magnetizem in superprevodnost v fulerenih “ 
16.25-16.40       M. Devetak, “Langmuir in Langmuir-Blodgett filmi lipofilnih gvanozinskih in adenozinskih derivatov “
16.40-16.55       M. Gosak, “Vpliv strukture mreže na regularnost stohastično induciranih oscilacij“
16.55-17.10       B. Rožič, “Elektrokaloriki: materiali za aplikacijo v hladilnih in grelnih napravah nove generacije “

17.10-19.00      Ogled plakatov

19.30              Odhod avtobusa s študenti v Ljubljano                                              

19.30-22.00      Večerja

22.00              Odhod avtobusa v Ljubljano